EcceAvis Allmänt Vikten av att följa upp

Vikten av att följa upp

Marknadsföring och försäljning av produkter omfattar många olika steg. Redan innan man sätter igång planerar man och gör marknadsundersökningar. Men även efter att man lanserat eller distribuerat sin produkt måste man fortsätta att arbeta och följa upp vad som egentligen händer med ens produkt.

MA388-pillerDet är en kedja av handlingar och personer som alla leder till att man ser en produkt på butikshyllan. Innan man sätter igång försäljningen har man också utbildat personalen och gett dem instruktioner om hur de ska främja produkten och till vem den kan passa. Med mystery shopping apotek kan sedan distributören eller säljbolaget veta om personalen verkligen följer instruktionerna eller inte.

Mystery shopping apotek innebär att man går in på ett apotek och låtsas vara en kund. Man noterar hur man blir bemött och vilka råd som personalen ger. Samtidigt ser man på hur produkten visas fram, hur den står på hyllan och var i apoteket den har placerats. Denna uppföljning är mycket viktig när man vill försäkra sig om att allt går enligt överenskommelserna.

Ett antal undersökningar med mystery shopping apotek visar att personalen inte alltid följer protokoll. Detta är en hjälp när man planerar kampanjer eller vill lansera nya produkter eftersom man kan ta itu med problemet innan man lägger ner en massa pengar och resurser på en speciell kampanj. Dialogen och utbildningen av personal på plats är en mycket viktig del av framgångarna inom distribution och försäljning.

Många apotekskedjor använder mystery shopping apotek för att visa att de är ett bra val. Man citerar resultaten av undersökningarna och vill på detta sätt framhäva nyttan av att välja ett speciellt apotek. Med tanke på dagens konkurrens inom apotek och egenvård så är detta ett bra drag. Folk vet vad de tycker om och vad som är viktigt för dem. Om de har valet mellan två apotek kommer de att gå till det som tillfredsställer deras kriteria, det bara är så.

Man kan alltså inte bara utarbeta ett avtal med ett apotek och sedan hoppas på det bästa. Adekvat marknadsföring och affärsplaneringen innebär att man följer upp, vare sig det är med mystery shopping eller på andra sätt. Många gånger är det bra att kombinera det med intervjuer och marknadsundersökningar bland personalen. Tillsammans med uppdragsgivaren kan ett säljbolag sammanställa ett antal frågor som de sedan använder för sina analyser. Ju mer information man har om hur produkten mottagits av kunderna, desto bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.