EcceAvis Allmänt Utbildning för livet

Utbildning för livet

Det finns olika vägar man kan gå när det kommer till utbildning. Många fortsätter till universitet efter gymnasiet, medan andra istället satsar på en högskola. Även inom dessa områden finns det flera olika valmöjligheter. Många gånger kan man ta en allmän kurs om man inte vill specialisera sig allt för mycket.

MU37-svarta tavlanPå Lunnevad Folkhögskola har man ett antal olika inriktningar. Dans, konst och musik är fokus på skolan, men man kan också välja en allmän kurs. Här läser man de vanligaste, teoretiska, ämnen typ matematik, historia och svenska. Men man väljer också till en inriktning som är mer praktisk, till exempel bild eller livskunskap. Största delen av tiden ägnas åt allmän kurs, men 20% av studierna handlar om den speciella inriktning man valt.

För de som väljer en mer specialiserad inriktning på Lunnevad Folkhögskola försöker man ge en utbildning som är praktisk och omfattande. Dans, till exempel, omfattar även sång och metodik om man så önskar. Detta ger större möjligheter till arbete inom undervisning eller musikaler. Man hyr ett par lägenheter inne i Linköping, eftersom undervisningen inte sker på själva skolan utan i en annan lokal. Det faktum att man håller lektionerna inne i staden kan också underlätta för den som vill bo kvar hemma.

Om man inte har gått färdigt gymnasiet kan man studera sig till behörighet på Lunnevad Folkhögskola, genom att ta allmän kurs. Därefter kan man fortsätta med sina studier om man så önskar. Faktum är att de som inte fullföljt en treårig gymnasieutbildning har förtur. Efter avslutad utbildning kan man få ett utlåtande, ett omdöme om ens förmåga att bedriva studier, något som kan vara till hjälp om man ska söka in någonstans.

Man kan kombinera olika kurser och tillval på folkhögskolan så det nästan blir som en skräddarsydd utbildning. Många av ämnena är relaterade, medan andra är mer inriktade på att lyckas i arbetslivet. Vissa kunskaper är grundläggande, vare sig man håller på med konst eller andra mer teoretiska yrken.

Det finns även möjlighet till distansstudier på Lunnevad Folkhögskola. Man har små kortare kurser där man bara behöver vara närvarande en gång, alternativt en gång varannan vecka. Det kan vara så skilda ämnen som surdegsbakning eller bokläsning. Man ansluter sig till skolan genom webbvideo för bakningskursen. Utbildning är viktigt och något man bör ta på allvar. För de allra flesta är folkhögskolan en utmärkt plats att utvecklas och lära sig mer, vare sig man har speciella talanger eller inte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.