EcceAvis Blogg Neuropsykiatriska funktionshinder i arbetslivet

Neuropsykiatriska funktionshinder i arbetslivet

Det kan vara svårt att klara av vardagen när man har olika funktionshinder. Eftersom det har att göra med hur hjärnan fungerar kan det ta sig uttryck på olika sätt. Autism, Aspergers syndrom, OCD, men även dyslexi, hör alla till 00 gruppen av neuropsykiatriska funktionshinder. Idag har man insett att med lite extra hjälp kan även personer med dessa störningar arbeta och fungera väl i samhället.

MU190-daglig verksamhetAutism sysselsättning är något som ligger många personer varmt om hjärtat. Det finns olika center där man har daglig verksamhet för vuxna med Asperger. Alla personer är olika, och behöver därför en individuell arbetsplan. En del har stora problem att interagera socialt med andra personer. Vissa har svårigheter att uttrycka sig, orden kommer inte ut på rätt sätt. För andra är det inlärning och minne som är det största hindret. Det handlar alltså inte om att alla kan hålla på med samma autism sysselsättning, utan att man kommer fram till vad som passar en bäst personligen.

Vanligtvis så kartlägger man vilka förutsättningar en person har. Daglig verksamhet för vuxna med Asperger kan se på utbildning och arbetserfarenhet. Detta måste sedan kombineras med vad personen är villig att göra, men även vad man önskar jobba med. En del drömmar har gått i bitar för att man inte klarade av en vanlig skolgång. Neuropsykiatriska funktionshinder handlar inte om intelligens utan mer om andra funktioner i hjärnan. Med rätt stöd, eventuellt med en anpassad skolgång, kan man därför hjälpa individen att uppnå den utbildning eller erfarenhet som behövs för ett speciellt yrke.

Autism sysselsättning omfattar därför många olika skeden och möjligheter. En del visste inte ens om att de hade neuropsykiatriska funktionshinder, många har inte fått en diagnos förrän efter många år. Ofta tror man att barn är bråkiga eller inte koncentrerar sig, när de i själva verket inte klarar av omgivningarna. Att få komma till daglig verksamhet för vuxna med Asperger kan vara en fantastisk befrielse för de som har levt i många år med dessa symptom.

Det behövs inte mycket för att livskvaliteten ska kunna öka dramatiskt för vissa personer. Autism sysselsättning eller daglig verksamhet för vuxna med Asperger kan vara nyckeln till ett aktivt yrkesliv. Det gäller att hitta det som passar ens personlighet bäst, trots funktionshinder. Många har lyckats hitta ett jobb som inte kräver mer än man kan ge, men som ändå ger en stor tillfredsställelse. Att jobba är för de flesta en viktig del av livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.