EcceAvis Allmänt Keramiska rör av hög kvalitet

Keramiska rör av hög kvalitet

Inom industrin krävs speciella produkter för att produktionen och maskinerna ska kunna fungera som de ska. Exempel på sådana produkter är olika pumpar, isolatorer och rör. En av de ledande tillverkarna på marknaden i världen när det gäller sådana varor är Aliaxis Utilities & Industry.

249-rör-industriFöretaget har alltså ett säljbolag i Sverige som är baserat i Spånga – men själva huvudsätet för företaget ligger i Belgien. Dock sker tillverkningen i olika länder runt om i hela vida världen. De produkter som koncernen tillverkar finns till försäljning under flera olika varumärken i dag och alla dessa varumärken står högt i kurs i respektive marknadssegment.

Man tillverkar som sagt flera olika produkter och även systemlösningar. På tillverkaren Aliaxis hemsida finns det produktexempel på keramiska rör som är av hög kvalitet. Formstabiliteten är hög liksom dess elektroniska isolerförmåga. Även gastäthet är hög trots eventuella höga temperaturer. Detta ger ett ypperligt skydd samt isolerar termoelement. Därmed kan dessa rör passa bra som stöd för värmeelement och liknande.

Fokus på kunderna

Koncernens produkter som återfinns till försäljning på den svenska marknaden är bland annat olika plaströrsystem som används inom VA och VVS. Men det finns även sanitära produkter, tekniska keramer som används i industrin och pumpar som passar ypperligt i krävande miljöer.

Företagets tanke är att man vill erbjuda specialtillverkade produkter och systemlösningar som tidigare nämndes. Detta inom särskilda marknadssegment varpå man vill kunna se ett mervärde ta form som både slutanvändare och distributörer kan ta del av. Detta gör man bland annat genom att producera sina produkter inom koncernen – från utveckling till tillverkning. På så sätt ska man enklare kunna underlätta och lösa kunders problem på ett kvalificerat sätt.

Är du nyfiken på företaget och koncernen kan du besöka hemsidan. Där får du mer information men du kan även ta del av det utbud som finns samt ta kontakt med det svenska säljbolaget om du skulle vilja göra det också.

13 thoughts on “Keramiska rör av hög kvalitet”

Leave a Reply

Your email address will not be published.