EcceAvis Allmänt Inte alla tror på reformer

Inte alla tror på reformer

Reformer ämnar förbättra de befintliga lagarna och reglerna. Samhället är nämligen i ständig rörelse. Vi behöver därför förändra vårt förhållningssätt till vad som tidigare har varit gällande. Arbetsmarknaden är ett exempel på ett område som är i ständig förändring. 

När det kommer till arbetsrätt så behöver du en bra advokat. Så brukar det ofta låta när någon har blivit illa behandlad på jobbet. Men är inte arbetslagstiftningen tillräcklig för att skydda de anställda? I teorin kanske det bör vara så. I praktiken vet vi dock att anställningsskyddet måste reformeras i takt med förändringarna i samhället. 

Anledningen till att man inte vill genomföra förändringar

Vi har redan pratat om vikten av att ständigt förändra lagar och regler. Men varför är vissa individer ovilliga till att genomföra förändringar? Det finns ett antal olika orsaker som brukar citeras i dessa sammanhang. 

 • En del människor har upplevt problem på grund av tidigare förändringar. Det kan exempelvis handla om småföretagare som måste ställa om stora delar av verksamheten. Detta kanske inte är negativt ur ett långsiktigt perspektiv. Ur ett kortsiktigt perspektiv skapar det dock merkostnader.
 • Det är inte bara privatpersoner som kan vara negativt inställda till reformer. En del politiker är också negativt inställda. Det finns flera anledningar till detta. Det kan bland annat handla om konservativa värdegrunder eller ideologier som motsätter sig reformer.
 • Reformer kan leda till att företag går i konkurs samt att människor blir arbetslösa. Detta låter i praktiken väldigt märkligt. Vilken regering skulle vilja genomföra en reform som leder till att vissa medborgare blir starkt lidande som konsekvens?
 • Ibland handlar det om att se det stora perspektivet. En del ekonomiska epoker tillhör historian, speciellt när globaliseringen blir mer och mer påtaglig. Tekoindustrin samt stålindustrin är två exempel på områden som har eller är på väg att gå ur tiden.
 • Ibland måste näringslivet och fackförbunden godkänna förändringar som leder till arbetslöshet. Detta går egentligen emot allt som fackförbunden står för. Samtidigt måste man se allt detta ur ett större perspektiv, samt fokusera på de marknader som Sverige kan vara lönsamma på i framtiden. 

Vem kan motsätta sig reformer från högre ort? Ibland kan advokater och jurister driva frågan till högre instanser. Det finns ett välrenommerat advokatkontor som arbetar inom detta område. Läs mer om deras tidigare uppdrag.

Elefanten i rummet

Kommer arbetsrätten att reformeras? Denna fråga är vad vi skulle kunna kalla för elefanten i rummet. Reformer i all ära, men när det handlar om arbetarnas rättigheter kommer stora delar av samhället reagera starkt.

Trots detta är regeringen på väg att förändra lagen om arbetsskydd. Vad innebär detta i praktiken? I grund och botten handlar det om att arbetsgivarna kommer få mer bestämmanderätt. De kommer kunna styra anställningsbehoven på ett mer självständigt sätt.

Samtidigt måste vi komma ihåg att förändringarna är relativt små. De större kraven på arbetsgivarna kommer finnas kvar, även om de får mer bestämmanderätt. 

Regeringen har förmodligen insett att det svenska arbetsskyddet är för starkt i en konkurrensutsatt omvärld. Våra företag måste få värna om deras finansiella tillgångar, även om det ibland kan innebära att medarbetare får lämna sina jobb.

Idag är det exempelvis väldigt svårt att avskeda en anställd. Det kan till och med vara väldigt svårt att sparka någon som missköter sitt arbete. Denna svårighet kan i längden leda till större problem som överstiger samhällskostnaden för att låta enskilda arbetare lämna sina jobb. 

Företag som inte kan fortsätta deras verksamhet på grund av ineffektiv personal resulterar ofta i enorma kostnader för staten. Det är enklare att ta hand om enskilda individer som inte kan jobba kvar. 

Detta är med andra ord en balansgång där vågskålen inte alltid balanserar i rätt riktning. Sveriges regering har som yttersta ansvar att styra den ekonomiska utvecklingen i rätt riktning. Utan framgångsrika företag kommer Sverige att stanna.

Trots allt detta finns det konservativa röster i riksdagen som motsätter sig de nya lagarna. De kanske har sett något som vi andra har missat. Av den anledningen bör vi vara mottagliga för ny information som kan ändra vår ståndpunkt.

Andra viktiga samhällsområden 

Expressen skriver om vad experten på bolagsrätt kom fram till. Redovisningsfrågor och företagande utgör två områden som är i ständig förändring. Yrkesverksamma inom dessa områden brukar vara mer öppna för reformer.

Detta beror förmodligen på att förändringar är ständigt förekommande i dessa branscher. De yrkesverksamma är dessutom drivande i dessa frågor. Varje år kommer de på nya lösningar inom bolagsrätt och redovisning.

Det kan exempelvis handla om ett nytt redovisningssätt som gör att man kan betala mindre skatt. Det kan också handla om en bolagsstruktur som möjliggör att man kan överföra vinsten till ett annat land.

Allt detta ställer stora krav på lagstiftarna. De måste hela tiden utvärdera trenderna inom branschen samt ta konkreta beslut. Ibland är det inte värt tiden som det tar att genomföra en reform. Det kan exempelvis handla om områden där endast ett fåtal personer drar nytta av de nya metoderna.

Det kan också handla om områden som är kritiska för det svenska näringslivet. Regeringen har förmodligen inte för avsikt att stänga alla möjligheter till att spara vinst och dylikt. Detta skulle kunna leda till att företagen flyttar utomlands, vilket i sin tur skulle innebära enorma förluster för Sverige. 

Även inom detta område är det alltså en skarp balansgång mellan bra och dåliga beslut. Denna balansgång kommer inte alltid resultera i bra reformer. I längden bör dock den svenska regeringen fokusera på viktiga beslut som verkligen gynnar vårt samhälle och därmed också vårt näringsliv.

18 thoughts on “Inte alla tror på reformer”

 1. WHOAH – Send unlimited messages in Facebook?

  This is huge…

  Brand new cloud app lets anyone – yes even complete newbies –
  send unlimited Facebook messages directly to anyone’s phones!

  Watch it here now ==> https://bit.ly/3N1MKXN

 2. WHOAH – Send unlimited messages in Facebook?

  This is huge…

  Brand new cloud app lets anyone – yes even complete newbies –
  send unlimited Facebook messages directly to anyone’s phones!

  Watch it here now ==> https://bit.ly/3N1MKXN

 3. WHOAH – Send unlimited messages in Facebook?

  This is huge…

  Brand new cloud app lets anyone – yes even complete newbies –
  send unlimited Facebook messages directly to anyone’s phones!

  Watch it here now ==> https://bit.ly/3N1MKXN

 4. WHOAH – Send unlimited messages in Facebook?

  This is huge…

  Brand new cloud app lets anyone – yes even complete newbies –
  send unlimited Facebook messages directly to anyone’s phones!

  Watch it here now ==> https://bit.ly/3N1MKXN

 5. I had this website bookmarked a while before but my computer crashed. I have since gotten a new one and it took me a while to come across this! I also really like the design though.

 6. How Does Tadalafil Work buy cialis pro Under the bill, Vermont lawmakers sought to introduce legislation that would create a government agency, similar to the federal review panel in Canada that oversees price reductions, to import popular drugs from the Great White North and distribute them to pharmacies within the state

Leave a Reply

Your email address will not be published.