Menu

asddas

Framgångar med rätt projektverktyg

I dagens samhälle måste man jobba hårt för att lyckas. Det är stor konkurrens inom de flesta branscher och man har inte stora marginaler. Många väljer webbaserad projekthantering för att

0 Comment

Vikten av att följa upp

Marknadsföring och försäljning av produkter omfattar många olika steg. Redan innan man sätter igång planerar man och gör marknadsundersökningar. Men även efter att man lanserat eller distribuerat sin produkt måste

0 Comment

Nöjen och konferenser i Sundsvall

Det är inte alls ovanligt att lägga konferenser till Sundsvall. Det ligger bra till för deltagare från olika orter, har ett stort utbud av aktiviteter och framför allt har man

0 Comment

Neuropsykiatriska funktionshinder i arbetslivet

Det kan vara svårt att klara av vardagen när man har olika funktionshinder. Eftersom det har att göra med hur hjärnan fungerar kan det ta sig uttryck på olika sätt.

0 Comment