EcceAvis Allmänt Jurister slår ett slag för papperslösa

Jurister slår ett slag för papperslösa

1804-7-jurister-slar-ett-slag-for-papperslosa-1

Livet för papperslösa är ständigt prekärt. De lever i ovisshet och de är beroende av sina medmänniskor för att överleva vardagen. Det är svårt att estimera exakt hur många som lever i Sverige som papperslösa. Under 2010 rapporterade Stockholms Stadsmission att det fanns minst 10 000 papperslösa personer i Sverige.

Att införskaffa juridisk hjälp kan underlätta för den som söker uppehållstillstånd. Det kan exempelvis finnas flera asylskäl som inte har prövats vid den första ansökningen. Det finns en rad olika juridiska byråer att välja mellan. Många personer väljer RiVe Juridiska Byrå som har specialiserat sig mot att hjälpa privatpersoner.

Rättigheter som asylsökande

Sverige prövar asylrätten enligt den konvention som tagits fram av FN. Alla människor har därmed rätt till att få sin ansökan granskad ur ett neutralt perspektiv. Den som söker asyl kan inneha flera asylskäl beroende på dennes situation i hemlandet. 

  • En persons etnicitet kan vara en anledning till att få uppehållstillstånd. Det kan exempelvis handla om en person som tillhör en minoritet i sitt hemland. Ett exempel är de afghaner som kom till Sverige under 2010-talet. Majoriteten av dessa ungdomar tillhör en etnisk minoritet i sitt hemland.
  • Religion är en annan faktor som väger tungt i konventionen. Det finns många exempel på personer som följer en minoritetsreligion, och som av den anledningen blir förföljda i sina hemländer. Två exempel är muslimer i Burma eller kristna i Egypten. 
  • En persons sexualitet väger också in på beslutet om asyl. Personen ska i detta fall, med anledning av sin sexualitet, löpa risk för att bli dödad eller förföljd i hemlandet. Tilläggas bör dock att diskriminering av homosexuella är vanligt i många länder. Asylbehovet måste därmed kunna stärkas utifrån ett säkerhetsbehov. 
  • Politisk utsatthet är en anledning till att få asyl. Många befolkningar lever idag under regimer. Den som gör motstånd mot en repressiv regim löper risk att bli fängslad eller mördad. Att kunna söka asyl för politisk utsatthet stärker därmed den globala kampen för demokrati. 

Alla dessa asylkriterier är till en viss del öppna för tolkning, även om alla har rätt till en individuell bedömning som följer vissa steg. Det kan vara ett bra alternativ att anlita ett ombud som kan driva den juridiska processen. Du kan läsa Mer om RiVe Juridiska och vad de kan göra för dig. 

Nischade juridiska byråer 

Juridik är ett brett och komplext område. Ifall du söker efter en expert på asylrätt bör du således vända dig till en byrå som har nischat sig mot detta. Med anledning av att juridiken berör så många områden är det orimligt att tro att en jurist är expert på alla rättsfrågor. Det kan till och med vara en varningsklocka om du stöter på en jurist som säger sig vara expert inom alla områden. Efter att du har valt ut ett antal byråer bör du granska dessa enligt fyra principer.

  • En bra jurist ska kunna uppge goda referenser. Att granska någons referenser kan dock vara svårt. Inte allt för sällan kan rekommendationer på nätet vara falska. Exempelvis är flera jurister och advokater uthängda på diverse nätforum på grund av att de inte kunde vinna målet åt en missnöjd klient. Detta behöver inte vara ett bevis på att juristen inte är tillräckligt bra.
  • Personliga rekommendationer är nog det bästa vitsordet. Ifall du redan litar på en person kan du få ärliga rekommendationer. Har du inga kontakter inom området får du istället vända dig till internet. Ska du läsa rekommendationer på nätet bör du göra det på ställen där personerna visar sina riktiga ansikten och använder sina riktiga namn. 
  • Att ta in preliminära prisuppgifter är alltid en bra idé. I många fall kan du få preliminära prisuppgifter på mailen ifall du specificerar vad det gäller. Den som erbjuder dig lägst pris behöver inte vara den som tummar på kvaliteten. Det kan nämligen finns prisdiskrepanser för en och samma byrå beroende på hur mycket de har att säga. 
  • Efter att du har valt en jurist är det dags för det första mötet. Det är alltid en bra idé att själv vara påläst i sitt ärende. Exempelvis kan du ha sett en faktor som kan vara till din fördel. Du kan då med enkelhet presentera dina idéer för juristen. Tänk på att juristen, trots att denne är expert på ditt område, kanske inte har haft tid att läsa igenom hela ditt ärende. 

Många jurister väljer att starta eget efter att de har samlat på sig tillräckligt med erfarenhet. Även höga chefer trivs med juridik. Det finns alltså mycket kompetens att ta vara på när du letar efter en jurist för ditt eget ärende. 

Livet för den som är papperslös

Människor som är papperslösa lever ett begränsat liv. Boendet är ofta enkelt och de är beroende av att andra människor ska hjälpa till. Det sociala skyddsnätet är begränsat på grund av att papperslösa inte omfattas av hela välfärden. 

Rätt till sjukvård var länge en gråzon för dessa människor. Under 2013 antog man dock en ny lag som specificerade rättigheterna. De som inte är myndiga har ett extra skydd. De har lika stor rätt till vård som de med medborgarskap eller uppehållstillstånd. Detta inkluderar även eventuella besök hos en tandläkare. 

De vuxna har begränsade möjligheter till vård, även om de alltid kan söka vård vid akuta sjukdomar. Ett sjukhus kan exempelvis inte neka en papperslös vård om det handlar om ett akut tillstånd. Detta inkluderar även besök hos tandläkaren för akut tandvärk. Vad som är akut kan dock vara en definitionsfråga beroende på var man söker vård. 

Jurister synar livet för papperslösa och de har upptäckt stora briser i arbetslivet. Det rapporteras bland annat om att papperslösa arbetar för mindre än 70 kronor per timme. Det rapporteras även att de arbetar obekväma tider, utan att ha rätt till övertidsersättning. I vissa fall kunde undersökningen se att papperslösa arbetade mer än 15 timmar per dygn. Pengarna som de tjänar på sina tillfälliga arbeten räcker sällan. Många är beroende av hjälp för att klara vardagen.

Någon ekonomisk hjälp från samhället kan de dock inte få. De är därför beroende av hjälp från familj och bekanta. De som inte kan få ekonomisk hjälp från bekanta blir istället helt beroende av hjälporganisationer.